Voorturende inzet!

Dit is de thema voor de Dag voor Kinderslachtoffers, dat zal gevierd worden van 25 April tot met 6 Mei 2018, om te onthouden dat er kinderen zijn die gered, geholpen, vrijgegeven, beschermd moeten worden. Kinderen om te verwelcomen, om waardig te groeien met respect voor hun fragiele menselijke conditie.

Er zijn zoveel kinderen die onze costante en blijvende inzet nodig hebben, af en toe en geimproviseert is niet genoeg. In onze tijd die gekenmerkt is door de bevestiging van mensenrechten, het is dramatisch om een dag te moeten wijden aan kinderen die het slachtoffer zijn van geweld en seksuele uitbuiting.

Het is ondenkbaar dat we nog moeten aandringen op de actie om deze kleine onschuldigen te verdedigen: dit onbeschrijfelijk geweld zou niet moeten bestaan. Maar het bestaat. Misstanden en geweld die we vaak neigen te rechtvaardigen in de naam van een overgave: altijd gebeurt en zal altijd gebeuren.

De inzet van degenen die werken aan het verbeteren van de toestand van kinderen en adolescenten moet dus onverminderd doorgaan.

Een inzet die de samenleving helpt om niet toe te geven aan berusting en stilte; een inzet die het geweten van iedereen schudt, in het aangezicht van deze afwijkende gedragen dat een echte misdaad tegen de mensheid zijn.

Dit is de basis van de dag voor kinderen die het slachtoffer zijn van geweld, uitbuiting en onverschilligheid tegenover pedofilie. Een dag dat Meter sinds 1995 viert, om na te denken over de toestand van kinderen, zo dat de samenleving en de kerkelijke gemeenschappen zich meer en meer bewust maken van het trieste fenomeen van pedofilie en kinderpornografie; om zich aanmoedichen om volhoudend in actie te blijven voor de kleine, de zwakken, de hulpelozen: kinderen.

Laten we met deze geest ons inzetten om deze XXII Dag voor kinderslachtoffers (GBV) tegenover pedofilie te vieren.

Laten we ons de cultuur van respect voor kinderen, van hun persoon verspreiden; we moeten begrijpen hoe belangrijk het relationele en spirituele aspect van het werken met hen is, en dus bijdragen aan de materiele en spirituele vooruitgang van de samenleving.

GEBED

“O Heer, geef ons altijd de bevondering van liefde en respect voor uw geliefde kleintjes, en moedig liefhebbende en verantwoordelijke dienaren aan om misstanden in de kerk en in de samenleving te voorkomen”

dit is het gebed (die kan worden gevonden op he subsidie “La Domenica” van 06/05/2018) dat de verschillende initiatieven tijdens het evenement zal begeleiden.

WAT KAN JE DOEN

We kunnen niet onverschillig blijven, vrienden, vrijwilligers, vertegenwoordigers van de kantoren en territoriale groepen van Meter, we zijn allenmaal uitgenodigd om initiative, herdenkingsmomenten en bewustwording te promoten om niet te vergeten, om te blijven vechten tegen alle vormen van geweld tegen minderjarigen.

  • Individueel of in groepen, binnen je eigen kerkelijke, associatieve, familie, werkende realiteit, is het mogelijk om momenten van reflective, gebed en bewustwording te organiseren.
  • Communiceer je initiatieven naar het nationale hoofdkantoor, we zullen ze versprijden via de media om het bewustzijn te vergroten en zoveel mogelijk mensen te betrekken.
  • Je kunt het informatiemateriaal dat je van de website www.associazionemeter.org kunt dowloaden afdrukken en distribueren.

AFSPRAAK: 6 MEI – ST. PIETER, ROME OM 10 UUR

Zoals elk jaar sinds 22 jaar op 6 Mei zal Meter op het Sint Pietersplein in Rome zijn voor de Regina Coeli, en om de speciale begroeting en het bericht van paus Franciscus te ontvangen. Iedereen is uitgenodigd om spontaan en vrijwillig deel te neemen met een geel T-shirt en hoed. Iedereen di mee wil met de vrijwilligersgroep Meter kan het aanvraagformulier invullen op onze site. Tijdens de bijeenkomst op Sint Pietrsplein zullen gele t-shirts, hoeden en vlaggen worden uitgedeeld, geel is de kleur die een symbol van de dag is geworden.

De reisorganisatie is autonoom. De afspraak is om 10 uur onder de rechter obelisk. We wachten op jullie. We zijn allemaal uitgenodigd om deel te nemen.

 

GBV2018 locandina GBV2018 lettera GBV2018 lettera